Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4Prawo o notariacie
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
Kodeks cywilny
Kodeks spółek handlowych
Kodeks rodzinny i opiekuńczy