Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokona przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

   1. sporządza akty notarialne;
   2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
   3. sporządza poświadczenia;
   4. doręcza oświadczenia;
   5. spisuje protokoły;
   6. sporządza protesty weksli i czeków;
   7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
   8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
   9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
   10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu dokonania czynności notarialnych uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią. Pracownicy Kancelarii udzielą Państwu niezbędnych informacji, szczegółowo wskażą dokumenty potrzebne do danej czynności oraz ustalą dogodny dla Państwa termin.