Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) a także, w zależności od rodzaju czynności właściwe podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT) oraz opłatę sądową.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

Rachunki bankowe Kancelarii:
1. Rachunek bankowy (bieżący):
Idea Bank Spółka Akcyjna: 15 1950 0001 2006 8957 7773 0001
2. Rachunek depozytowy w PLN Bank Zachodni WBK SA, , Oddział 1 w Legnicy: 68 1090 2066 0000 0001 2312 9887