Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) a także, w zależności od rodzaju czynności właściwe podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT) oraz opłatę sądową.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

Rachunki bankowe Kancelarii:
1. Konto firmowe:
ING Bank Śląski: 23 1050 1748 1000 0092 5312 6289
2. Konto depozytowe:
ING Bank Śląski: 74 1050 1748 1000 0092 5499 9023