Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4Szanowni Państwo,

witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Traut w Legnicy. Jako osoba zaufania publicznego zostałam powołana do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.

     Siedziba Kancelarii notarialnej mieści się w centrum Legnicy, przy ul. Bilsego 7 lok. 4 (I piętro)(nad Idea Bank obok Akademii Rycerskiej). Budynek zaopatrzony jest w windę oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dokonania czynności także w innym miejscu niż Kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria Notarialna w Legnicy, przy ul. Bilsego 7 lok. 4 ( na domofonie po wciśnięciu "4" wcisnąć "") czynna jest:

w poniedziałek 8:00 - 16:00
we wtorek 8:00 - 16:00
w środę 8:00 - 16:00
w czwartek 9:00 - 18:00
w piątek 8:00 - 16:00
w sobotę - nieczynne
w niedzielę - nieczynne

     Po uprzedniej konsultacji z notariuszem możliwe jest uzgodnienie indywidualnego terminu dokonania czynności w późniejszych godzinach oraz w inne dni.
      Wszelkie informacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane są BEZPŁATNIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAM!
Notariusz Ewa Traut